Not known Facts About บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูต

Drag to rearrange sections
Rich Text Content
เลขมงคลตามวันเกิด ์เพ็ง พุทฺธธมฺโม (ตอนที่ ๖ จบ)

นิมมานะระตี เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ นิมมานะระตีนัง เทวานัง สัททัง สุต๎วา

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสธรรมจักรนี้แล้ว พระภิกษุปัญจวัคคีย์ ปลาบปลื้มพระภาษิตของพระองค์ดังนี้แล

ตัง โข ปะนิทัง ทุกขัง อะริยะสัจจัง ปะริญญาตันติ เม ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิฯ

ควรใส่ใจเรื่องสุขภาพ ระวังจะเจ็บป่วยแบบไม่ได้คาดคิดมาก่อน

สำหรับคนโสด มีเกณฑ์จะได้พบคนที่เค้ามาเติมความหวานให้จิตใจ แม้อาจจะยังช่วยเหลือแก้ปัญหาอุปสรรคของคุณไม่ได้มากเท่าไหร่ แต่คนคนนี้จะเข้ามาเป็นแรงใจ กำลังใจ ให้คุณสามารถฮึดสู้ต่อไปและผ่านพ้นไปได้นั่นเอง

ทำนายฝันว่า คนมีคู่ มีแววได้สละโสดอย่างเป็นทางการแล้ว เพราะอาจจะได้เข้าสู่ประตูวิวาห์กับคู่ครองในเร็ววัน

ได้ยินเสียงของพวกภุมมเทวดาแล้ว ได้ป่าวประกาศว่า…

หากคุณฝันในคืนวันจันทร์ ผลของคำทำนายอาจเกิดขึ้นกับญาติหรือเพื่อนของคุณ 

ระวังการกล้าได้กล้าเสียของคุณ อาจจะทำให้คุณพลาดขึ้นมาได้ ช่วงนี้หากต้องการเสี่ยงโชค ต้องเสี่ยงโชคในที่ที่คุณไม่เคยไป คนที่มีแฟนจะมีปัญหาเรื่องของการแอบมีกิ๊ก หรือแอบไปมีคนอื่น หากคุณชอบใคร อยากบอกรักใครให้รีบบอก ดวงคุณมีเกณฑ์ที่จะสมหวังสูง หากทำการกู้ยืมเงินกับธนาคารระวังเอกสารไม่ผ่าน ทำให้เกิดปัญหาไม่รู้จักจบจักสิ้น มีคนชวนคุณไปร่วมงานด้วย แต่ช่วงนี้ยังไม่เหมาะเท่าไหร่นักที่คุณจะเปลี่ยนไปทำงานอื่น

คนในครอบครัวของคุณจะเจ็บไข้ได้ป่วย หมั่นกรวดน้ำทำบุญเยอะ ๆ ระวังคนใกล้ตัวที่คุณคาดไม่ถึงหักหลังเอาได้ คนโสดจะเจอคนที่คุณถูกใจ มีโอกาสที่จะได้เป็นเจอคู่รักเป็นคนต่างชาติอีกด้วย การทำงานช่วงนี้อาจจะต้องมีสติให้มากขึ้น เพราะคุณจะต้องรับผิดชอบกับงานที่หนัก แต่คุณจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน

เชียงใหม่ จนแล้วจนรอดก็ยังครองใจสายมูและลูกศิษย์ลูกหา

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย มัชฌิมาปฏิปทา ที่ตถาคตได้ตรัสรู้พิเศษแล้วเป็นข้อปฏิบัติที่ก่อให้เกิดดวงตาเห็นธรรม ก่อให้เกิดปัญญา เป็นไปเพื่อความสงบระงับกิเลส เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความรู้แจ้งและเพื่อความดับทุกข์นั้น เป็นไฉน (คืออะไรบ้าง)

ป้ายคำ : ธรรมจักรธัมมจักกัปปวัตตนสูตรพระธรรมพระสูตรพระไตรปิฎกอริยมรรค
rich_text    
Drag to rearrange sections
Rich Text Content
rich_text    

Page Comments

No Comments

Add a New Comment:

You must be logged in to make comments on this page.