Cộng Tác Hiện Tại

Chúng tôi có ý gì khi đề cập đến cộng tác? Chúng tôi đang nói về các công cụ dựa trên web để làm việc cùng nhau trên một tài liệu được chia sẻ. Bạn có thể sử dụng các công cụ web trực tuyến để làm việc cộng tác cho các nhiệm vụ như bài luận nhóm hoặc ghi chú. Trang này là một nơi dễ dàng để theo dõi những lần cộng tác đó và cũng có thể thiết lập chúng mà không cần phải trao đổi email.