3 tilbud billig advokat

Drag to rearrange sections
Rich Text Content

På Advokat-tilbud.dk sparer man penge (omkring 55 procent) ved en respektabel og ihærdig gratis advokatfirma  nær dig. Vores anerkendte netværk omfatter hjælpsomme og arbejdsvillige advokatforretningfirmaer overalt i Danmark - selv  tæt på, hvor du bor. Du har ramt advokatforretningportalen Advokat-tilbud.dk, hvor du på under 8 minutter kan indhente tre billige gratis advokatforretning tilbud

3 tilbud billig advokat

At betale for de infrastrukturforbedringer, som næsten alle synes at være enige om, vil kræve enten nye indtægtskilder eller enorme nedskæringer i rettigheder eller andre indenlandske programmer. Selvom præsident Ryan og andre fortalere for mindre regeringer måske ønsker at skære Social Security, Medicare og Medicaid, hvor sandsynligt er de at gøre det, især i lyset af den enorme skatteafgivelse til vores rigeste borgere i den nylige skattelovgivning? Desuden, hvis de har succes med at skære landets sikkerhedsnet, hvad vil det gøre med den enorme indkomstforskel, som USA allerede oplever?

En løsning på dette dilemma kan findes i lovgivningen optimistisk kaldet "America Wins Act" (HR 4209), foreslået af Connecticut kongresmedlem John Larson og 20 medsponsorer i november 2017. Regningen, ligesom Carbon Dividends Plan, der tilbydes af Climate Leadership Council i februar 2017 baserer sig på en gradvist stigende kulstofafgift på over DKK 40 pr. ton, med noget beløb tilbagebetalt til lavere indkomst amerikanere. Vores kollega og hyppige blogger, Seth Jaffe, beskrev Carbon Dividend Plan i en stilling sidste år. Den væsentligste forskel mellem Carbon Dividend Plan, foreslået af mainstream konservative republikanere, og den plan, der er udformet af America Wins Act, co-sponsoreret af kongresdemokrater, er, at den førstnævnte er specielt designet til at være indtægtsneutral, mens den senere foreslår at investere DKK 1,8 billioner over ti år for at finansiere infrastrukturforbedringer. Naturligvis har kongressen, siden klimatlederskabsrådet har foreslået sin kulstofudbytteplan, blæst et stort hul i det føderale budget, så en helt neutral neutral plan virker ikke længere praktisk, hvis vi skal finde indtægter til støtte for genopbygningen af ​​vores infrastruktur.

Nøgleelementerne i America Wins Act omfatter: i) indførelsen af ​​en gradvist stigende kulstofafgift på det første punkt, hvor fossile brændstoffer kommer ind i økonomien; ii) et grænsejusteringsgebyr ved import for at sikre lige vilkår med de amerikanske producenter iii) etablering af en infrastrukturinvesteringsfond til finansiering af motorveje, transit, lufthavne, vandveje og oversvømmelsesanlæg, vandforurening og bredbåndsudvikling (iv) et energiprestationsprogram for at give "kulstofudbytte" til husholdninger med lavere indkomst og (v) en fond dedikeret til at støtte arbejdstagere og samfund, der er stærkt afhængige af kulintensive industrier, såsom kul, for at lette overgangen til en ny energi fremtid. 

rich_text    
Drag to rearrange sections
Rich Text Content
rich_text    

Page Comments